Enig resultaat

Overig

Spelen laat kinderen naast hun fysieke-, ook hun emotionele, sociale en cognitieve vaardigheden ontwikkelen. Door spelen leren kinderen wat wel en niet getolereerd wordt. Ook leren ze de sociale regels kennen en creatief problemen oplossen. Hierdoor draagt het bij aan een gezonde ontwikkeling, en kunnen ze gezond opgroeien.

Jonge kinderen hebben op verschillende momenten in hun ontwikkeling behoefte aan verschillende spelactiviteiten. Twee- en driejarigen zijn vooral graag handelend (manipulatief) bezig. In dit spel oefenen ze hun motoriek, leggen contact met anderen en leren ze taal gebruiken.

Langzaamaan verandert het manipulerende spel in rollenspel, waarin kinderen de werkelijkheid naspelen. Bijvoorbeeld als dokter, moeder of groenteboer. In dit rollenspel neemt het onderlinge contact toe, breidt de taal zich uit en leggen kinderen relaties tussen voorwerpen en rollen (“zal ik deze appels voor je in een zakje doen?”).

Of kinderen klaar zijn voor deze fase, hangt van veel factoren af. Ze zijn daarin bijvoorbeeld afhankelijk van hun sociale omgeving. Wordt er thuis dezelfde taal gesproken als op school, wordt er gespeeld in de vrije tijd en stimuleren andere volwassen het spel? Ook de taalontwikkeling speelt een grote rol.